Måla dina köksluckor

Antingen kan man anlita ett företag som målar om dina luckor eller så kan man utföra detta arbete själv.

Här beskrivs de steg som krävs för att få ett bra slutresultat.

Förarbete

  1. Lyft av köksluckorna från stommen och skruva loss beslagen. Var försiktig om du tänker använda samma besöag igen, så att de inte skadas.
  2. Nu är det dags att tvätta av luckorna så den nya färgen ska fästa bättre. Luckor tvättas med målarsoda, sköljes sedan med vatten och torkas sedan noga.
  3. Om du ska byta beslag är det dags att spacka igen skruvhålen samt även gamla skador och repor på luckornas båda sidor.
  4. När spacklet torkat slipas det jämnt med sandpapper. Börja med ett lite grövre och använd finare allt eftersom. Slipa i den riktning som du tänker måla.
  5. Om du ska monterna nya beslag markerar du ut vart dessa ska sitta samt borrar hålen för dom.

Målning

  • Då köksluckor ska tåla mycket är det bra om du grundmålar först
  • Om du vill ha en så slät yta som möjligt så kan du med fördel använda en filtrulle eller en roller av skumgummi
  • Om du har möjlighet, sprutmåla luckorna
  • Vill man ha en genuin känsla av handmålade luckor kan du använda en vanlig pensel
  • Är luckorna släta går det även bra att använda en roller, sedan kan du efterdra med vanlig pensel